Sushi roll vegan

                   Vegan sushi roll

Avocado & Cucumber Roll                   $8

Avocado and cucumber

Avocado Roll                                                  $ 8

Avocado

Sweet potato & Avocado Roll               $ 9

Sweet potato and avocado

Mixed Vegetable Roll                                 $ 9

avocado , cucumber, sweet potato


Vegan shrimp tempura Roll                    $ 9                                                                    

Soy shrimp, avocado, and cucumber

Seaweed Sushi Roll                                  $ 9

avocado, cucumber and seaweed